HOME WŁAŚCICIELE SKLEP MODY POBIERZ REGULAMIN
PRZECZYTAJ REGULAMIN!

Regulamin SkyTech.pl

Regulamin serwera oraz Serwisu:
 1. Administratorzy lub Moderatorzy nigdy nie poproszą Cię o hasło ani login do żadnej usługi sieciowej.
 2. Właściciele to tylko i wyłącznie Devourer oraz MrEraxd.
 3. Regulamin przestrzegany jest przez każdego i dotyczy zarówno zwykłych graczy, jak i moderatorów i adminów, za wyjątkiem sytuacji, w których osoba z administracji stara się wykryć błąd w funkcjonowaniu serwera.
 4. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu skutkuje otrzymaniem równomiernej do popełnionego wykroczenia kary.
 5. Próby wyłudzania informacji od innych graczy bądź oszukiwanie ich w celu pozyskania ich przedmiotów lub innych dóbr nieokreślonych przez regulamin podlega karze.
 6. Podszywanie się pod członka Administracji będzie nagradzane banem permanentym oraz wpisaniem na ścianę wstydu.
 7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 8. Wyzywanie, nękanie i każda inna forma negatywnego oddziaływania na innych graczy jest zabroniona i w razie zgłoszenia takiego faktu poprzez forum w dziale skarg, lub bezpośrednio do Administratora bądź operatora, będzie karana.
 9. Każde zachowanie mające na celu zaszkodzenie serwerowi Skytech bądź sieci ggeasy będzie karane permanentnym banem, oraz w razie potrzeby zgłaszane na policję, na przykład w przypadku ataku typu DDOS na mocy niżej wymienionego artykułu w kodeksie karnym. "Art. 268a. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w §1, wyrządza znaczną szkodę majątkową,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."
 10. Każdy błąd musi być niezwłocznie zgłoszony do administracji poprzez odpowiedni dział na forum: ggeasy.pl bądź w celach bezpieczeństwa bezpośrednio do Administratora lub Moderatora.
 11. Nie zgłoszenie błędu bądź wykorzystywanie go na swoją korzyść gwarantuje permanentne zablokowanie konta, oraz ip i adresu sprzętowego komputera na naszym serwerze.
 12. Używanie oprogramowania, które daje przewagę nad graczami jest zabronione pod groźbą bana permanentnego lub czasowego określonego przez dostępnego wtedy Administratora bądź moderatora serwera.
 13. Sprzedaż przedmiotów w grze za prawdziwe pieniądze jest dozwolona, jednakże taka funkcja na serwerze wprowadzona nie zostanie. Administracja w razie oszustw w zależności od przedstawionych dowodów podejmie odpowiednie kroki w celu ukarania oszustów.
 14. Każda zmiana w regulaminie będzie ogłaszana na serwerze oraz forum. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego poinformowania użytkowników.
 15. Administracja Serwera zastrzega sobie prawo do usunięcia Chunka w grze który powoduje błąd serwera bez uprzedniego poinformowania właściciela wyspy.
Regulamin pakietów typu VIP:
 1. Zakupione pakiety [VIP, SVIP, TITAN] nie są refundowalne bez wyraźnego powodu, który uznamy za wystarczający, lub zaniedbania ze strony administracji serwera.
 2. Reklamacje zgłasza się w odpowiednim dziale na forum, oraz wysyła wiadomość prywatną do jednego z dwóch właścicieli serwera (wymienionych w punkcie 2 regulaminu ogólnego) na adres: (MAIL) wraz z dowodami dokonania wpłaty, oraz linkiem do tematu na forum.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Właścicieli serwera (wymienionych w 2 punkcie regulaminu ogólnego) na podstawie dowodów oraz informacji do których będziemy posiadać dostęp.
 4. Jeżeli dany gracz posiada jeden z pakietów, kupienie następnego zakończy poparzedni i rozpocznie taki jaki został kupiony.
Regulamin płatności i kontakt:
 1. Płatności obsługuje firma: HOMEPAY Sp. z o. o.
 2. Regulamin płatności SMS Premium: https://homepay.pl/regulamin/regulamin_uslug_premium/
 3. Infolinia dotycząca płatności: (22) 266 85 25
 4. Reklamacje płatności: https://homepay.pl/reklamacje
 5. Kontakt do serwisu: kontakt@ggeasy.pl
 6. Regulamin serwisu: http://skytech.ggeasy.pl/regulamin
 7. Właściciel serwisu: Konrad Kotfisz